Sa zadovoljstvom i veseljem Vam javljam da smo naručili Silverex tuš i sin ga koristi tjedan dana i fleke su na pojedinim djelovima leđa posve nestale a negdje se još vide ali su skroz svijetle. Sin je jako sretan i stalno govori "moj tuš". Očekujemo da će u skoro vrijeme pityriasis versicolor (sapforitija) u potpunosti se povući. Teško se odlučiti za kupovinu proizvoda čija cijena baš nije tako mala, a nismo znali da li će pomoći, no njemu je pomoglo. Tuširanje će nastaviti i dalje. Preporučiti ćemo korištenje tuša svojim prijateljima i poznanicima. Još jednom Vam se puno zahvaljujem na brojnim savjetima i iskustvima.